Selecteer een pagina

Workshop “ZORGEN DOEN WE SAMEN”

Workshop “Zorgen doen we samen”

De Workshop “Zorgen doen we samen” is bestemd voor de zorgmedewerkers, familie en mantelzorgers. Tijdens de training komt naar voren wat medewerkers over de familie horen te weten. Daarmee krijgt de familie erkenning voor hun situatie. Het resultaat is dat er een beter begrip en een betere samenwerking tussen beide partijen ontstaat. De workshop geeft praktische inzichten en reikt handzame tools aan. Dit leidt tot een beter begrip, betere communicatie, effectievere zorg en uiteindelijk tot een prettiger leven van persoon met dementie. 

Waarom deze workshop?

Deze workshop voorziet in een toenemende behoefte aan betere zorg voor mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie stijgt, de samenleving is er nog niet op ingericht (mensen met dementie blijven langer thuis, de mantelzorg is overbelast, er is veel onbegrip, taboe en uitsluiting) en de gezondheidszorg staat onder druk (kosten, personeel, kwaliteit).

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om begrip te creëren tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers en familie. De zorgmedewerkers krijgen kennis en achtergronden van de familie waarmee zij inzichten krijgen die in het belang is van de persoon met dementie. 

 

Doelgroep

De deelnemers zijn zorgverleners in dienst bij zorginstellingen waar mensen met dementie worden verzorgd, de mantelzorgers en de familie.

Inhoud

De zorgmedewerkers krijgen kennis en achtergronden van de familie waarmee zij inzichten krijgen die in het belang is van de persoon met dementie. De deelnemers krijgen ook tools aangereikt en met de inzichten zijn de deelnemers veel beter in staat om het leven van de client met dementie te veraangenamen. Dit leidt tevens tot een kwalitatief betere zorg en een plezieriger werktevredenheid.

Het resultaat

 

Na het deelnemen aan deze workshop zijn de zorgverleners in staat om specifieke, aan dementie gerelateerde situaties duidelijk te herkennen en in te schatten. De deelnemers weten goed hoe in die situaties gehandeld moet worden en hoe op de cliënt gereageerd moet worden. Met die specifieke kennis, en met de aangereikte tools weet de zorgverlener de client beter te begrijpen en hoe te handelen. Het uiteindelijke resultaat is een plezieriger leefsituatie voor client en een betere zorg. Goed voor client, zorgverlener en zorgorganisatie!

Reacties van zorgverleners en familie

Tessa

“Dit was voor mij de 2e keer dat ik een training van Trudi heb gevolgd. Echt goed, veel geleerd.”

Arina

“Deze workshop is echt zinvol. Ik ben mantelzorger maar hier heb ik veel aan gehad. Ik wil wel meer weten over verzorging. Het werd goed uitgelegd”

Rollenspel tijdens workshop "Dementie, hoe voelt dat?"

Emotioneel verhaal van vrouw met dementie..

Workshop bij Zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp