Selecteer een pagina

Basistraining Alzheimer dementie

Basistraining  Alzheimer dementie

De basistraing Alzheimer dementie is bestemd voor de familie van en de  zorgmedewerkers en vrijwilligers in de dementiezorg. Tijdens de workshop wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat er gebeurt in het hoofd van en met het gedrag van iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De familie, zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn door deze workshop beter in staat te begrijpen wat er speelt in het hoofd van iemand met Alzheimer. Dit leidt tot een beter begrip, betere communicatie, effectievere zorg en uiteindelijk tot een prettiger leven van de persoon met Alzheimer dementie.

Waarom deze workshop?

Deze workshop voorziet in een sterke behoefte aan een beter begrip voor de zorg voor mensen met Alzheimer. Het aantal mensen met dementie stijgt, de samenleving is er nog niet op ingericht (mensen met dementie blijven langer thuis, de mantelzorg is overbelast en er is veel onbegrip over de ziekte van Alzheimer).

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om de familie, zorgmedewerkers en de vrijwilligers inzichten te geven over de specifieke, aan Alzheimer gerelateerde situaties. De deelnemers krijgen ook praktische tips aangereikt en met de inzichten zijn de deelnemers veel beter in staat om het leven van de persoon met Alzheimer te veraangenamen. 

 

Doelgroep

De deelnemers zijn de familie van en de zorgmedewerkers en vrijwillers in de dementiezorg.

Inhoud

De workshop duurt ongeveer anderhalf uur. De deelnemers krijgen inzichten in de gevoelswereld vanuit het perspectief van de dementerende persoon. Op een begrijpelijke wijze wordt dat beeld verduidelijkt. De deelnemers krijgen praktische tips en ideeën aangereikt om de mensen met Alzheimer beter te begrijpen en te ondersteunen. Na afloop is er uiteraard ruimte en gelegenheid om na te praten.

Het resultaat

Alzheimer is veel meer dan alleen maar vergeetachtigheid. Na het deelnemen aan deze training zal men het gedrag van iemand met Alzheimer veel beter kunnen begrijpen. De deelnemers weten goed hoe in die situaties gehandeld moet worden en hoe op iemand met Alzheimer gereageerd moet worden. Het uiteindelijke resultaat is een plezieriger leefsituatie voor de persoon met Alzheimer.

Reacties van professionele zorgverleners

Charlotte

“Het was allemaal heel duidelijk. Ik volgde het zeer geconcentreerd, goeie trainer!”

Marieke

“Ik vond het erg nuttig. Mag wel vaker gegeven worden”.

Rollenspel tijdens workshop "Dementie, hoe voelt dat?"

Emotioneel verhaal van vrouw met dementie..

Workshop bij Zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp