Selecteer een pagina

Workshop “Hoe ga ik om met probleemgedrag”

Workshop “Hoe ga ik om met probleemgedrag?”

De Workshop “Hoe ga ik om met probleemgedrag?” is bestemd voor medewerkers en vrijwilligers in de dementiezorg. De workshop geeft praktische inzichten en reikt handzame tools aan. Het biedt inzicht in en rond het verwerken van moeilijkheden. Dit leidt tot een beter begrip, betere communicatie, effectievere zorg en uiteindelijk tot een prettiger leven van de persoon met dementie.

Waarom deze workshop?

Deze workshop voorziet in een toenemende behoefte aan betere zorg voor mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie stijgt, de samenleving is er nog niet op ingericht (mensen met dementie blijven langer thuis, de mantelzorg is overbelast, er is veel onbegrip, taboe en uitsluiting) en de gezondheidszorg staat onder druk (kosten, bemensing, kwaliteit).

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om de zorgverlener inzichten te geven over de specifieke, aan dementie gerelateerde situaties rond het omgaan van moeilijkheden. De deelnemers krijgen ook tools aangereikt en met de inzichten zijn de deelnemers veel beter in staat om het leven van de client met dementie te veraangenamen. Dit leidt tevens tot een kwalitatief betere zorg en een plezieriger werksfeer.

 

 

Doelgroep

De deelnemers zijn zorgverleners  en medewerkers die betrokken zijn bij de hulpverlening van dementerende personen.

Inhoud

Deelnemers krijgen inzichten in de gevoelswereld vanuit het perspectief van de dementerende client. Op een ingrijpende wijze wordt dat beeld verduidelijkt. De deelnemers

 

Het resultaat

 

Na het deelnemen aan deze workshop zijn de zorgverleners in staat om specifieke, aan dementie gerelateerde situaties duidelijk te herkennen en in te schatten. De deelnemers weten goed hoe in die situaties gehandeld moet worden en hoe op de cliënt gereageerd moet worden. Met die specifieke kennis, en met de aangereikte tools weet de zorgverlener de persoon met dementie beter te begrijpen en hoe te handelen. Het uiteindelijke resultaat is een plezieriger leefsituatie voor persoon met dementie en een betere zorg. Goed voor client, zorgverlener en zorgorganisatie!

Reacties van professionele zorgverleners

Lisa

“Was leerzaam met veel nuttige tips. Dit kan ik in de praktijk toepassen. Goed opgezet!”

Ben

“Toffe training, weer veel geleerd! Trudie geeft voorbeelden uit de praktijk. Daar heb ik echt wat aan. Dit moeten ze vaker doen”.

Rollenspel tijdens workshop "Dementie, hoe voelt dat?"

Emotioneel verhaal van vrouw met dementie..

Workshop bij Zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp