Selecteer een pagina

Workshop “Dementie, hoe voelt dat?”

Workshop “Dementie, hoe voelt dat?”

De workshop “dementie hoe voelt dat” is bestemd voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers die te maken hebben met of zorgen voor iemand met een vorm van dementie. Hij geeft inzicht in het gevoel, de denkwijze en de belevingswereld van iemand die lijdt aan dementie. De workshop start op een bijzondere manier waardoor iedereen direct zowel inhoudelijk als emotioneel betrokken is bij het onderwerp.

Het is een actieve workshop die we met elkaar beleven en bespreken en die betrokkenen raakt en die sterk blijft hangen. De workshop bevat een spelelement. Er wordt een bingo gespeeld met als prijs een beleving van iemand met dementie. Na elke beleving komt er een uitgebreide uitleg. Na afloop van de workshop is er ruimte om na te praten.

Waarom deze workshop?

Deze workshop voorziet in een toenemende behoefte aan betere zorg voor mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie stijgt, de samenleving is er nog niet op ingericht (mensen met dementie blijven langer thuis, de mantelzorg is overbelast, er is veel onbegrip, taboe en uitsluiting) en de gezondheidszorg staat onder druk (kosten, bemensing, kwaliteit). 

Familie, vrijwilligers en verzorgenden weten niet altijd goed hoe om te gaan met iemand met dementie. Met deze workshop worden vele van deze vragen beantwoord.

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om een beleving te bieden vanuit het gevoel en de denkwijze van iemand die lijdt aan een of andere vorm van dementie. De deelnemers krijgen ook tips  aangereikt en met de inzichten zijn de deelnemers veel beter in staat om het leven van de persoon met dementie te veraangenamen. 

 

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor familieleden, vrijwilligers en verzorgenden die te maken hebben met en zorgen voor iemand met een vorm van dementie.

Inhoud

Deelnemers krijgen inzichten in de gevoelswereld vanuit het perspectief van iemand die lijdt aan een vorm van dementie. De workshop is laagdrempelig. We gaan het gevoel met elkaar beleven en bespreken. Op basis hiervan wordt uitgebreide informatie gegeven met praktische tips en ideeën. 

Het resultaat

 

Na het deelnemen aan deze workshop zijn de zorgverleners in staat om specifieke, aan dementie gerelateerde situaties duidelijk te herkennen en in te schatten. De deelnemers weten goed hoe in die situaties gehandeld moet worden en hoe op de cliënt gereageerd moet worden. Met die specifieke kennis, en met de aangereikte tools weet de zorgverlener de client beter te begrijpen en hoe te handelen. Het uiteindelijke resultaat is een plezieriger leefsituatie voor client en een betere zorg. Goed voor client, zorgverlener en zorgorganisatie!

Reacties van professionele zorgverleners

Andrea

“Ik dacht dat ik al veel wist over dementie zorg, maar ik heb veel nieuws gehoord. Praktische tips en manieren om de client beter naar de zin te maken. Goeie trainer!”

Tineke

“Wauw, dat was echt zinvol. Ik heb veel gehoord en geleerd in die anderhalf uur! Ook handig zo’n uittreksel. Ik hoorde dat er een vervolg op komt. Ga zo door!”

Rollenspel tijdens workshop "Dementie, hoe voelt dat?"

Het emotionele verhaal van mevrouw Jansen...

Workshop bij Zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp