Selecteer een pagina

TRAINING “MISCOMMUNICATIE”

Training “Miscommunicatie”

De training “Miscommunicatie” is bestemd voor medewerkers  en vrijwilligers in de dementiezorg. Er gaat regelmatig iets mis in de communicatie terwijl dat vaak voorkomen had kunnen worden. Deze training leert naar je gedrag te kijken. Sta je wel helemaal open voor de persoon tegenover je? De workshop geeft praktische inzichten en reikt handzame tools aan. De medewerkers en vrijwilligers zijn door deze training nog beter in staat goed te communiceren. Dit leidt tot een beter begrip, betere communicatie, effectievere zorg en uiteindelijk tot een prettiger leven van de clienten met dementie. 

Waarom deze workshop?

Deze workshop voorziet in een toenemende behoefte aan betere zorg voor mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie stijgt, de samenleving is er nog niet op ingericht (mensen met dementie blijven langer thuis, de mantelzorg is overbelast, er is veel onbegrip, taboe en uitsluiting) en de gezondheidszorg staat onder druk (kosten, bemensing, kwaliteit).

Doel van de workshop

Communicatie is een van de belangrijkste pijlers binnen een organisatie. Er is vaak sprake van miscommunicatie. Doel van de training is inzichten te geven hoe miscommunicatie kan ontstaan. Voorts worden tips gegeven en vaardigheden ontwikkeld om de communicatie te verbeteren.

 

Voor wie

De deelnemers zijn zorgverleners in dienst bij zorginstellingen waar mensen met dementie worden verzorgd. Ook mantelzorgers en naasten kunnen deelnemen.

Inhoud

De deelnemers nemen kennis van hoe miscommunicatie kan ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn. Voorts wordt aan de hand van rollenspellen het belang van goede communicatie geduid. De deelnemers krijgen ook tools aangereikt en met de inzichten zijn de deelnemers veel beter in staat om miscommunicatie te voorkomen en de communicatie te verbeteren. Dit leidt tevens tot een betere samenwerking en een kwalitatief betere zorg. De training duurt ongeveer 2 uur.

Het resultaat

 

In deze training krijg je een beter inzicht in je manier van communiceren, hoe je om kunt gaan met weerstanden en hoe je beter je belangen kunt sturen. Uiteindelijk wordt je een betere gesprekspartner. 

Het uiteindelijke resultaat is een plezieriger werksituatie met collega’s. Goed voor de werksfeer, client en zorgorganisatie!

Reacties van professionele zorgverleners

Ton

“De workshop was toch een eye-opener voor mij. Communicatie is niet altijd even duidelijk binnen onze organisatie. Ik heb er veel van opgestoken en ik heb voorgesteld om dit voor meer afdelingen te doen. Goeie uitleg van de trainer!”

Mary

“Goede training en ik heb er veel aan gehad. Trudie legde het duidelijk uit. Ze heeft ook veel ervaring als deskundige. Ik hoop dat ze dit vaker doen.”

Rollenspel tijdens workshop "Dementie, hoe voelt dat?"

Emotioneel verhaal van vrouw met dementie..

Workshop bij Zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp